Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

369 Barcelona Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Những nơi để đi nghỉ mát và đắm mình trong văn hóa địa phương
369 Barcelona Hostel
4.1   

8 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A cozy Hostel in the heart of Barcelona, Makes you feel at home